# Blog

Cover image

สวัสดี Ukham's blog

การเริ่มต้นอะไรสักอย่างนั้นเป็นเรื่องยาก หนึ่งในนั้นคือการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เราได้ไปประสบพบเจอมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือเรื่องที่ไม่ได้ดีอะไรมากมาย แต่นั่นล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่ควรบันทึกไว้

Link